Privacy disclaimer

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
 
Zorgvuldige omgang persoonsgegevens .
IFTC acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
 
Privacywetgeving.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gegevensverwerking.

IFTC is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op
01-05-2019 00:00:00 door IFTC.
 
Persoonsgegevens.
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik maken van onze website en offerte aanvraag verkrijgen wij bepaalde gegevens van je.Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
 
Opslaan gegevens.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Benodigde paspoort/ID-kaart gegevens
 
Afhandelen offerte aanvraag.
Wanneer je bij ons een offerte aanvraagt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.
 
Reclame.
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze diensten:
 • per e-mail
 • via social media
 
Publicatie.
Wij publiceren je klantgegevens niet.
 
Advertenties.
Onze website vertoont advertenties.
 
Verstrekking aan derden.
Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Onze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.
 
Social media buttons.
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen wij je persoonsgegevens.
 
Cookies.
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Je verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
 
Cookies uitschakelen.
Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
 
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden wanneer bezoekers onze website bezoeken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
 
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn. 
 
Beveiligde internet verbindingen.
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jouw en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.
 
Bewaartermijn
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw offerte aanvraag af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer  bewaren vereist zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.
 
Aanbeveling
Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Inzage en wijzigen gegevens.
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen of verwijdering van je persoonsgegevens kan je ten alle tijde contact met ons opnemen via info@iftccostablanca.com. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
 
Gegevensexport opvragen.
Je kunt ook een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
 
Autoriteit Persoonsgegevens.
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.